Chung Lời Cảm Tạ. Tháng 7/2019

Thứ hai - 01/07/2019 07:05
Cùng nhau cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, chúc mừng và hiệp thông với nhau trong tình huynh đệ, trong vui mừng và hy vọng, và cầu nguyện cho những người thân yêu đã yên nghỉ trong Chúa.
Chung Lời Cảm Tạ. Tháng 7/2019

03/7 Thánh Tôma, Tông đồ
04/7 Ngày Độc Lập Hoa Kỳ
11/7 Thánh Bênêđictô
14/7 Ngày Độc lập nước Pháp
15/7 Thánh Bônaventura
16/7 Lễ Đức Mẹ Núi Camêlô
17/7 Thánh Alexis
22/7 Thánh Maria Mađalêna
25/7 Thánh Giacôbê, Tông đồ
26/7 Thánh Gioakim và Anna, song thân Đức Mẹ
31/7 Thánh Inhaxiô Loyola
   
I. THỤ PHONG:
06/7/1995 Lm Phêrô Lê Minh Cao HT67
Lm Anrê Lê Văn Hải HT68
22/7/1997 Lm Emmanuel Nguyễn Tấn Lục HT69
25/7/2006 Lm Phêrô Phan Văn Tươi HT68
   
II. THÀNH HÔN:
04/7/1997 Tôn Thất Cường HT71 & Hải Triều
04/7/2003 Nguyễn Mên HT72 & Maria Cindy Nguyễn
07/7/1979 Nguyễn Trường Sơn HT67 & Nguyễn Thị Ngọc Lan
11/7/1981 Trần Công Dương HT67 & Lê Thị Bạch Vinh
12/7/1980 Lê Thanh Liêm HT66 & Nguyễn Thị Từ Vân
16/7/1976 Trần Văn Phước HT63-64 & Nguyễn Thị Kim Thu
16/7/1990 Lê Phi PX60 & Phạm Thị Thanh Tuyền
19/7/1981 Vũ Quang Hà HT67 & Đoàn Thị Lan
19/7/1984 Nguyễn Ngọc Tuấn HT74 & Nguyễn Thị Ngọc
19/7/2014 Nguyễn Bá Trị PX61 & Nguyễn Thị Thanh Tịnh
22/7/1972 Đỗ Hữu Đề PX53 & Hoàng Thị Lành
24/7/1994 Nguyễn Hùng Dũng HT71 & Dương Thị Thanh Hà
30/7/1983 Trần Thanh Hiền HT66 & Trần Thị Hương
30/7/1988 Nguyễn Văn Ái HT67 & Nguyễn Thị Hiệp
7/1975 Lê Khanh HT63-64 & Nguyễn Thị Lan
   
III. SINH NHẬT:
01/7 Lm Gioakim Nguyễn Văn Dennis Diệu HT68
01/7/1956 Lm Inhaxiô Hồ Thông HT68
01/7/1958 Lm GB. Nguyễn Vinh HT69
01/7/1958 Lê Thành Đức HT72
02/7/1960 Lê Văn Thắng HT74
03/7/1948 Hoàng Đức Tuấn PX61
03/7/ Lê Thanh Dương HT63-64
04/7/ Nguyễn Thanh Mầu AN51
06/7/ Trần Đại Sơn HT66
07/7/1957 Lm Phêrô Nguyễn Huệ HT69
08/7/1953 Lm Emmanuel Nguyễn Tấn Lục HT69
12/7/ Nguyễn Bá Trị PX61
13/7/1953 Lm André Nguyễn Văn Chiến HT66
04/7/1933 NT Nguyễn Đức Nghĩa AN45
15/7/1957 Trương Đình Quyến HT68
15/7/1959 Trần Thị Kim Cúc, phu nhân Lê Văn Lợi HT63-64
15/7/1959 Lm Giuse Nguyễn Văn Nghĩa HT71
16/7/1941 Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải PX57
16/7/1955 Nguyễn Úy HT67
16/7/ Nguyễn Thị Sang, phu nhân Đỗ Trinh Huệ PX53
18/7/1954 Lm Đaminh Phan Hưng HT66
18/7 Nguyễn Hữu Bằng HT71
19/7/1939 Lê Hữu Liệu PX53
20/7/1954 Trương Phúc HT66
23/7/1947 Nguyễn Đăng Trúc PX59
28/7 Lê Đình Phương Anh, pn Phạm Tấn Khoa HT74
29/7/1955 Đặng Hòa HT67
   
IV. BỔN MẠNG:
03/7 Thánh Tôma Tông Đồ, bổn mạng của:
NT Tôma Nguyễn Cần AN49
Tôma Nguyễn Bá Lệ PX53
Tôma Trần Văn Mỹ PX57
Tôma Bùi Bá Danh (Ấm) PX59
Tôma Nguyễn Bá Tùng HT63
Tôma Trần Thanh Hiền HT66
Tôma Dương Thanh Đạt HT69
Tôma Trần Minh Long HT71
Tôma Hoàng Văn Phúc HT71
11/6 Thánh Bênêđictô, bổn mạng của:
Lm Bênêđictô Nguyễn Phi Hành HT65
Lm Bênêđictô Lê Quang Viên
NT Bênêđictô Hoàng Bá Tuấn AN45
Bênêđictô Trần Văn Hiền HT63-64
Bênêdictô Đoàn Văn Tiến HT63-64
Bênêđictô Nguyễn Thái HT65
Bênêđictô Trương Công Nhờ HT72
17/7 Thánh Alexis, bổn mạng của:
NT Alexis Nguyễn Ngọc Hạp AN43
Alexis Hồ Đình Đóa PX55
Alexis Trần Đình HT62
Alexis Nguyễn Thế Cường HT69
22/7 Thánh Maria Madalêna, bổn mạng của:
Madalêna Trần Thị Trường Thọ, pn Lê Công Đồng PX58
Madalêna Lê Thị Diệm, pn Trương Văn Lộc PX61
Madalêna Nguyễn Thị Quyền, pn Phan Bảy HT63-64
Madalêna Nguyễn T Bích Thủy, pn Đặng Văn Anh HT66
Madalêna Phạm Thị Lo, pn Nguyễn Minh Sơn HT71
Madalêna Nguyễn Thị Hiếu, pn Trương Văn Lừng HT74
Madalêna Nguyễn T Ngọc, pn Nguyễn Ngọc Tuấn HT74
25/7 Thánh Giacôbê (Tiền), bổn mạng của:
Lm Giacôbê Đỗ Bá Công AN47
26/7 Thánh Gioakim & Anna, song thân Đức Mẹ, bổn mạng của:
Lm Gioakim Lê Thanh Hoàng
Lm Gioakim Nguyễn Văn Hùng PX58
Lm Gioakim Trần Đình Tạo
Lm Gioakim Nguyễn Văn Dennis Diệu HT68
  Gioakim Lê Xuân Quyền PX53
Gioakim Đỗ Trinh Huệ PX53
Gioakim Nguyễn Văn Phẩm PX55
Gioakim Nguyễn Văn Quý PX55
Gioakim Hồ Viết Tuấn PX61
Gioakim Nguyễn Thất HT63-64
Gioakim Nguyễn Viết Hùng HT67
Gioakim Đặng Văn Tạo HT69
Gioakim Võ Hữu Thịnh HT69
Gioakim Phan Văn Các HT71
Gioakim Nguyễn Văn Đông HT74
Gioakim Đoàn Mạnh Hữu HT74
Gioakim Lê Văn Thắng HT74
Gioakim Lê Kim Anh HT68
Gioakim Phạm Văn Danh HT72
Gioakim Phan Vĩnh Duyệt HT74
Anna Trương Thị Chà, pn Nguyễn văn Thông PX57
Anna Mai Thị Thương, pn Hoàng Hữu Chương HT63-64
Anna Nguyễn Thị Sang, pn Đỗ Trinh Huệ PX53
Anna Nguyễn Thị Bích Phượng, pn Trần Hiền HT63-64
Anna Nguyễn T Duân, pn Nguyễn Hữu Phước HT63-64
Anna Lê Thị Thúy Nga, pn Nguyễn Thất HT63-64
Anna Hoàng Thị Thanh, pn Hồ Đình Bính HT66
Anna Võ Thị Nhẫn, pn Nguyễn Văn Phú HT67
Anna Mai Thị Đào, pn Nguyễn Viết Hiệp HT68
Anna Hoàng Thị Mỹ, pn Ngô Văn Phúc HT71
Anna Lê Thị Ánh Tuyết, pn Nguyễn Đình Túy HT71
Anna Nguyễn Thị Bích Huệ, pn Đoàn Mạnh Hữu HT74
Anna Trương Thị Lý, pn Dương Quang Thịnh HT74
Anna Đỗ Thị Ân, pn Lê Văn Thắng HT74
Anna Phạm Thị Ngọc Xuyến, pn Nguyễn Viết Xuân HT67
Anna Nguyễn Thị Lan, pn Nguyễn Ngọc Phước HT66
Anna Nguyễn Thị Hòa, pn Đặng Văn Tạo HT69
Anna Nguyễn Thị Mai Loan, pn Lê Vui PX61
Anna Nguyễn Thị Hà, pn Lê Cần PX61
Anna Lê Thị Hạnh, pn Phạm Hữu Hiền HT71
29/7 Thánh Matta, bổn mạng của:
Matta Nguyễn Thị Tuyết, pn NT Nguyễn Đ Nghĩa AN45
Matta Nguyễn Thị Thêm, pn Trần Văn Mỹ PX57
Matta Đặng Thị Thanh Tuyền, pn Hồ Viết Tuấn PX61
Matta Đào Thị Kiều, pn Võ Văn Hùng Anh HT63-64
Matta Phan Thị Cảnh, pn Nguyễn Hữu Hùng HT63-64
Matta Nguyễn Thị Lan, pn Lê Khanh HT63-64
Matta Nguyễn Thị Ty, pn Nguyễn Hưởng HT66
Matta Trần thị Kim Cương, pn Lê Văn Hoàng HT71
Matta Hồ Thị Bích Thu, pn Dương Công Phước HT74
31/7 Thánh Inhaxiô Loyola, bổn mạng của:
Lm Inhaxiô Hồ Thông HT68
Lm Inhaxiô Trần Thiên Thu HT71
Lm Inhaxiô Võ Viết Chuyên HT72
Inhaxiô Maccô Nguyễn Duy Sinh HT63
Inhaxiô Lê Thanh Gioang HT67
Inhaxiô Lương Văn Hoàng HT68
Inhaxiô Trương Văn Minh HT71
   
V. HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN LỄ GIỖ:
01/7/1993 Ô. Cố Tađêô Nguyễn Văn Ấm, thân phụ ĐĐK ĐHY FX. Nguyễn Văn Thuận
01/7/2011 Lm GB. Nguyễn văn Thông, GS TCV Hoan Thiện
01/7/2011 CCS Huế Giuse Trần Công Huấn HT67
01/7/2017 Ô. Micae Trần Văn Hồ, thân phụ Trần Văn Quý HT71
03/7/2013 Ô. FX. Hoàng Hạnh, nhạc phụ Văn Công Quang HT72
04/7/2015 Bà Maria Trần Thị Mỹ Vân, thân mẫu Trần Văn Tâm HT72
05/7/2004 Ô. Matthêu Đặng Thế, thân phụ Đặng Văn Hiền HT66, Đặng Văn Tạo HT69
05/7/2017 Ô. Cố Laurensô Nguyễn Xuân Hòa, thân phụ ĐTGM Giuse Nguyễn Chí Linh
06/7/2016 Cụ Bà Maria Madalêna Hoàng Thị Ứng, thân mẫu Nguyễn Văn Phú HT67 và là bà nội Lm Nguyễn Hùng Sơn F1/HT67
07/7/2009 Bà Maria Nguyễn Thị Quờn, thân mẫu Nguyễn Công Xuân [+] HT71
07/7/2011 Bà Maria Trần Thị Phương Huế, thân mẫu Trần Ngọc Chung HT67
07/7/2011 Bà Cố Têrêsa Nguyễn Thị Mầu, thân mẫu Lm Nguyễn Văn Phúc PX57, Nguyễn Văn Tin HT63, Nguyễn Văn Quý HT69
08/7/2010 Bà Anna Lê Thị Lộc, thân mẫu Nguyễn Như Nhơn HT62
08/7/2013 Ô. Phêrô Nguyễn Văn Thưởng, thân phụ Nguyễn Quốc Dũng HT66, nhạc phụ Lê Tùng HT72
09/7/2011 Chị Têrêsa Phan Thị Lan Chi, em Lm Phan Xuân Thanh [+] PX58
09/7/2011 Ô. Đôminicô Trần Quí, nhạc phụ Nguyễn Đức Long HT67
09/7/2017 Ô. Inhaxiô Lê Năm, thân phụ Lê Sáu Vũ HT67
11/7/2009 Lm Giuse Ngô Văn Trọng
12/7/1970 Anh Phaolô Hồ Chỉnh, anh Lm Hồ Khanh HT72
12/7/2016 Bà Maria Nguyễn Thị Tả, thân mẫu Nguyễn Đức Long HT67
12/7/2016 Ông Antôn Nguyễn Hữu Đường, thân phụ Nguyễn Hữu Thịnh HT74
15/7/1998 Lm Tôma Lê Văn Cầu AN35
15/7/2002 Lm Batôlômêô Nguyễn Văn Phước AN35
15/7/2016 Bartôlômêô Nguyễn Ký PX59
16/7/2010 NT FX. Hồ Đắc Vang AN41, thân phụ Hồ Đắc Hương HT66, Hồ Đắc Minh Diệu HT71
16/7/2011 CCS Huế Giuse Đinh Bạch Thái Hùng HT69
17/7/2005 Micae Nguyễn Văn Kính PX61, em Lm Nguyễn Văn Phúc PX57
17/7/2015 Lm Augustinô Hồ Văn Quý AN49
17/7/2015 Ô. Micae Phạm Tấn Nguyện, thân phụ Phạm Tấn Khoa HT74
18/7/2009 CCS Huế Phêrô Lê Tính HT62
18/7/2011 CCS Huế Phêrô Phạm Thưởng HT69
18/7/2013 Lm Giuse Phan Miên HT72
19/7/ Bà Anna, thân mẫu Nguyễn Như Doan HT63-64
20/7/2002 Ô. Phaolô Trần Chiểu, thân phụ Trần Văn Quý HT65, Trần Văn Trung HT71, Trần Văn Dũng HT74
21/7/2016 Bà Anna Nguyễn Thị Luyến, nhạc mẫu Đỗ Hữu Thịnh HT72
22/7/2011 Ô. Giuse Phạm Văn Nên, nhạc phụ Trương Quang Tuyến HT68
22/7/2015 Lm Augustinô Hồ Văn Quý AN49
22/7/2018 Ô. Phaolô Lê Ân, nhạc phụ Lê Văn Sử [+] HT67
24/7/2013 Lm Bênađô Trần Lương HT66
25/7/2010 CCS Huế Phêrô Phạm Hoàng Thưởng HT68
25/7/2013 Lm Phêrô Lê Đình Khôi AN51
27/7/1992 Lm Antôn Nguyễn Văn Huề PX53
27/7/1992 Bà Cố Matta Nguyễn Thị Vui, thân mẫu Lm Nguyễn Văn Tuyến PX59
28/7/1954 Ô. Cố Đôminicô Trần Luận, thân phụ Lm Trần Khôi HT65
28/7/2015 Ô. Tađêô Nguyễn Diệm, thân phụ Nguyễn Phước HT66
29/7/2010 Bà Anna Hồ Thị Duyên, thân mẫu Lê Văn Trung HT74
29/7/2015 Bà Isave Nguyễn Thị Toan, thân mẫu Trần Công Thể HT68
30/7/2014 Ô. Cố Giuse Nguyễn Quang Châu, thân phụ Lm Nguyễn Quang Anh AN49
 
Kính mong bổ túc, hầu chúng ta cùng tạ ơn Chúa và hiệp thông cầu nguyện cho những người thân yêu.

Tm BĐH GĐCCSHuếHN
Antôn Nguyễn Cả PX61
 

Tác giả: Nguyễn Cả PX61

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

 Tags: hiệp thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập128
  • Hôm nay62,992
  • Tháng hiện tại547,788
  • Tổng lượt truy cập64,939,697
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây