Chung Lời Cảm Tạ. Tháng 6/2019

Thứ bảy - 01/06/2019 09:49
Cùng nhau cất cao lời tạ ơn Thiên Chúa, chúc mừng và hiệp thông với nhau trong vui mừng và hy vọng, và cầu nguyện cho những người thân yêu đã yên nghỉ trong Chúa.
Chung Lời Cảm Tạ. Tháng 6/2019
02/6 Lễ Thăng Thiên
09/6 Lễ Chúa Thánh Thần
16/6 Lễ Chúa Ba Ngôi, Ngày Hiền Phụ (Father's Day)
23/6 Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa
24/6 Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả
28/6 Lễ Thánh Tâm Chúa Giêsu
29/6 Thánh Phêrô & Phaolô, tông đồ
   
I. THỤ PHONG:
01/6/1990 Lm Phêrô Phùng Chí HT65
03/6/2000 Lm Phaolô Nguyễn Văn Chững HT74
04/6/1997 Lm Anrê Nguyễn Văn Chiến HT66
Lm Đaminh Phan Hưng HT66
Lm Luy Gonzaga Đặng Quang Tiến HT71
06/6/1982 Lm Phêrô Maria Nguyễn Hữu Hiến HT66
09/6/1951 Lm Giuse Đỗ Bá Ái AN37
10/6/2000 Lm GB. Dương Quang Đức HT71
11/6/1948 Lm Phêrô Lê Văn Ngọc AN33
12/6/1983 Đức Ông FX. Cao Minh Dung HT67
13/6/1968 Đức Ông Jérome Nguyễn Ngọc Hàm PX53
14/6/1981 Lm Agostino Nguyễn văn Dụ PX61
18/6/1972 Lm Gioan Nguyễn Đức Tuân PX57
Lm Micae Trần Minh Huy PX57
Lm Giacôbê Lê Sĩ Hiền PX57
18/6/2000 Lm Joseph Phùng Văn Phụng HT69
19/6/2010 Lm Antôn Lê Văn Thắng  GP Huế
Lm Phaolô Nguyễn Ngọc Vịnh
Lm Têphanô Nguyễn Hữu
Lm Giuse Huỳnh Đình Hào
Lm Giuse Lê Văn Hồng
Lm Augustinô Nguyễn Đại Vũ
Lm Phêrô Huỳnh Văn Nguyên
Lm Philipphê Nguyễn Bá Thông
Lm Phêrô Phạm Linh Nghi
Lm Matthêô Phan Văn Tùng
29/6/1959 Lm Emmanuel Nguyễn Vinh Gioang AN45
29/6/1990 Lm Dennis Nguyễn Văn Diệu HT68
29/6/1995 Lm Inhaxiô Hồ Thông HT68
Lm GB. Nguyễn Vinh HT69
Lm Phêrô Nguyễn Thời Bá HT71
29/6/2001 Lm Đaminh Phan văn Anh HT71
Lm Phaolô Đặng Văn Nam HT74
Lm Vs. Lê Phú Ngọc Trãn GP Huế
Lm Giuse Trần Viết Viên
Lm Bênêđictô Lê Quang Viên
Lm Micae Phạm Ngọc Hải
Lm Gioakim Nguyễn Chí Hữu
Lm Phêrô Võ Xuân Tiến
Lm Giacôbê Nguyễn Xuân Lành
Lm Micae Nguyễn Hữu Đức
30/6/1990 Đức Ông Peter Nguyễn Quang HT72
Lm Giuse Hồ Khanh HT72
   
II. THÀNH HÔN:
09/6/1962 NT Đỗ Phương Anh (Do) AN47 & Lê Thị Kim Hoa
11/6/1976 Đoàn Văn Tiến HT63-64 & Nguyễn Thị Nguyệt
14/6/1989 Nguyễn Xuân Long HT71 & Võ Thị Kim Huệ
20/6/1965 Nguyễn Xuân Thơ PX55 & Nguyễn Lily
25/6/1975 Lê Văn Lợi HT63-64 & Trần Thị Kim Cúc
25/6/1978 Nguyễn Bảo Lộc HT65 & Phan Thị Gẫm
28/6/1973 Lê Văn Yên PX61 & Phạm Thị Thanh
   
III. SINH NHẬT:
01/6/1940 Lm Micae Trần Minh Huy PX57
01/6/ Nguyễn Công Hoàng HT71
06/6/1967 Đỗ Thị Ân, phu nhân anh Lê Văn Thắng HT74
07/6/1954 Nguyễn Đăng Anh HT66
08/6/1953 Lm Trần Khôi HT65
08/6/1958 Phạm Văn Danh HT72
09/6/1953 Nguyễn Vinh Sơn HT63-64
09/6/ Nguyễn Văn Phương HT63-64
10/6/ Lê Thị Phước, phu nhân anh Nguyễn Văn Phẩm PX55
18/6/1940 NT FX. Phạm Văn Ngự AN51
19/6/1961 Lễ đặt viên đá đầu tiên xây dựng TCV Hoan Thiện
20/6/1956 Lê Ngọc Chiếu HT67
22/6/1952 Lê Khanh HT63-64
24/6/1941 Trần Hữu Thuần PX53
25/6/1960 Trần Thị Công Lợi, phu nhân anh Văn Hữu Tín HT69
26/6/1950 Trần Thanh Châu PX60
26/6/1953 Nguyễn Phước HT66
26/6/ Phùng Tâm HT66
26/6/ Lê Thị Túy Vân, phu nhân anh Nguyễn Úy HT67
29/6/1961 Hoàng Thị Thu, phu nhân anh Trương Đình Quyến HT68
30/6/1940 Đức TGM FX. Lê Văn Hồng AN51
   
IV. BỔN MẠNG:
08/6 Thánh Jacques, bổn mạng của:
Jacques Nguyễn Văn Ái HT67
Jacques Nguyễn Văn Lộc HT67
13/6 Thánh Antôn Pađua, bổn mạng của:
Lm Antôn Dương Quỳnh PX60
Lm Antôn Nguyễn Văn Tuyến PX58
Lm Antôn Nguyễn Ngọc Hà HT68
Lm Antôn Nguyễn Văn Thăng HT74
Lm Antôn Lê Anh Quốc
Lm Antôn Lê Văn Thắng
NT Antôn Nguyễn Văn Gioang AN45
Antôn Đỗ Hữu Đề PX53
Antôn Nguyễn Thái Sơn PX55
Antôn Hoàng Thơ PX57
Antôn Hoàng Đình Thượng PX57
Antôn Lê Quyền PX58
Antôn Nguyễn Khánh PX59
Antôn Nguyễn Cả PX61
Antôn Nguyễn Như Quỳnh PX61
Antôn Lê Vui PX61
Antôn Lê Chính HT65
Antôn Trần Ngọc Chung HT67
Antôn Huỳnh Văn Dũng HT67
Antôn Ngô Văn Quỳnh HT67
Antôn Phan Thắng HT67
Antôn Nguyễn Anh HT69
Antôn Đỗ Ngọc Tiến HT71
Antôn Nguyễn Đính Túy (Nguyễn Trọng Quý) HT71
Antôn Nguyễn Thức HT71
Antôn Lư Dưỡng HT74
21/6 Thánh Luy Gonzaga, bổn mạng của:
Lm Luy Gonzaga Đặng Quang Tiến HT71
NT Luy Gonzaga Đỗ Tân Hưng AN49
Aloysiô Hoàng Hiệp PX58
24/6 Sinh nhật Thánh Gioan Tẩy Giả, bổn mạng của:
Lm GB. Etcharren
Lm GB. Nguyễn Cao Lộc AN31
Lm GB. Trần Trọn AN51
Lm GB. Lê Quang Quý PX60
Lm GB. Phạm Ngọc Hiệp PX60
Lm GB. Lê Văn Nghiêm PX61
Lm GB. Lê Quốc Tuấn HT68
Lm GB. Lê Văn Tuấn HT68
Lm GB. Nguyễn Vinh HT69
Lm GB. Dương Quang Đức HT71
NT GB. Võ Văn Điểm AN49
NT GB. Võ Văn Tòng AN49
NT GB. Lê Văn Huề AN51
NT GB. Nguyễn Thanh Mầu AN51
NT GB. Lê Oanh AN51
GB. Trần Hữu Thuần PX53
GB. Nguyễn Văn Thành PX57
GB. Nguyễn Dạ Thảo (Hoàng) PX57
GB. Lê Văn Văn PX58
GB. Lê Đình Ấn HT62
GB. Lê Khanh HT63-64
GB. Trần Phương HT63-64
GB. Lê Văn Thanh HT65                
GB. Lê Huy HT67
GB. Trương Minh Phương HT67
GB. Nguyễn Hùng Sơn HT67
GB. Võ Văn Hoàng HT69
GB. Nguyễn Đức Hồng (Mộng) HT69
GB. Lê Văn Hoàng HT71
GB. Trần Văn Đăng HT72
GB. Trần Ngọc Đoàn HT72
GB. Trần Đình Hào HT72
GB. Nguyễn Anh Minh (Jimmy) HT72
29/6 Thánh Phêrô & Thánh Phaolô, bổn mạng của:
Lm Phêrô Lê Văn Ngọc AN33
Lm Phaolô Lê Viết Hoàng AN45
Lm Phêrô Đỗ Quang Châu
Lm Phêrô Nguyễn Hữu Giải PX57
Lm Phêrô Trần Văn Quí PX58
Lm Phaolô Tống Thanh Trọng PX58
Lm Phêrô Nguyễn Ngọc Mỹ PX60
Lm Phaolô Nguyễn Trọng PX61
Đ.Ô. Phaolô Phan Văn Hiền HT63-64
Lm Phêrô Phùng Chí HT63
Lm Phêrô Nguyễn Văn Thông HT63-64
Lm Phaolô Trần Khôi HT65
Lm Phaolô Trần Kim Phán HT65
Lm Phaolô Ngô Thanh Sơn HT66
Lm Phêrô M. Nguyễn Hữu Hiến HT66
Đ.Ô. Phaolô Nguyễn Minh Tâm HT67
Lm Phaolô Nguyễn Luận HT67
Lm Phêrô Lê Minh Cao HT67
Lm Phêrô Trần Ngọc Anh HT67
Lm Phêrô Phan Văn Tươi HT68
Lm Phêrô Nguyễn Huệ HT69
Lm Phêrô Phạm Ngọc Hoa HT69
Lm Phêrô Lê Viết Hùng HT69
Lm Phaolô Phạm Tá GP Huế
Lm Phaolô Trần Thắng Thế GP Huế
Lm Phêrô Nguyễn Thời Bá HT71
Lm Phaolô Bùi Quang Trung HT71
Đ.Ô. Phêrô Nguyễn Quang HT72
Lm Phaolô Nguyễn Văn Hiệu HT72
Lm Phêrô Trương Văn Thượng HT74
Lm Phaolô Nguyễn Văn Chung HT74
Lm Phaolô Đặng Văn Nam HT74
Lm Phêrô Hoàng Linh Sơn F1/PX55
NT Phaolô Hồ Quang Tôn AN41
NT Phaolô Nguyễn Văn Long AN41
NT Phaolô Đỗ Bá Cẩn AN43
NT Phêrô Trần Thừa AN45
NT Phaolô Nguyễn Văn Hiền AN47
NT Phaolô Nguyễn Văn Đồng AN49
NT Phaolô Lê Ngọc Bình AN49
NT Phaolô Hồ Văn Hiếu AN49
NT Phaolô Nguyễn Văn Huế AN49
NT Phêrô Lê Viết Đạo AN49
NT Phêrô Trần Văn Dũng AN51
Phaolô Lê Hữu Ủy PX53
Phaolô Nguyễn Văn Long PX53
Phaolô Hoàng Hoa Triều PX53
Phaolô Nguyễn Đức Cung PX55
Phêrô Dương Thật PX58
Phaolô Lê Văn Hiếu PX59
Phaolô Trần Đình Toại PX59
Phêrô Lê Quang Phúc PX60
Phêrô Trần Xuân Tin PX61
Phaolô Nguyễn Văn Lũy PX61
Phaolô Nguyễn Ngọc Oanh PX61
Phêrô Trần Đông HT63-64
Phêrô Lê Thanh Dương HT63-64
Phêrô Nguyễn Hữu Hùng HT63-64
Phêrô Lê Hữu Huy HT63-64
Phêrô Nguyễn Hữu Phước HT63-64
Phêrô Nguyễn Thanh (Liệu) HT63-64
Phêrô Nguyễn Viết Vang HT63-64
Phaolô Trần Phi Khanh HT63-64
Phaolô Tống Viết Quý HT63-64
Phêrô Võ Văn Dân (Thành) HT65
Phaolô Nguyễn An HT65
Phaolô Hoàng Mỹ Ái HT66
Phaolô Nguyễn Ánh HT66
Phaolô Nguyễn Ngọc Phước HT66
Phêrô Phan Ngọc Thanh HT66
Phêrô Vũ Quang Hà HT67
Phêrô Đặng Hòa HT67
Phêrô Lê Văn Hồng HT67
Phêrô Dương Thế Phong HT67
Phaolô Nguyễn Đức Thủy HT67
Phêrô Nguyễn Trường Sơn HT67
Phaolô Ngô Văn Trung HT67
Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh HT67
Phaolô Nguyễn Đức Thủy HT67
Phêrô Nguyễn Văn Phong HT67
Phaolô Nguyễn Văn Công HT67
Phaolô Trần Dũng HT67
Phaolô Mai Nam Hùng HT67
Phaolô Nguyễn Văn Lưu HT67
Phaolô Hoàng Xuân Tiếu HT67
Phêrô Nguyễn Thời Hiến HT68
Phêrô Trần Ngọc Khánh HT68
Phêrô Nguyễn Hữu Phượng HT68
Phêrô Trương Đình Quyến HT68
Phêrô Nguyễn Thanh Thiên HT69
Phaolô Phan Ngọc Đức HT69
Phêrô Nguyễn Ngọc Dũng HT69
Phaolô Hoàng Đức Cần HT71
Phaolô Trần Văn Trung HT71
Phêrô Tôn Thất Cường HT71
Phêrô Nguyễn Xuân Hải HT71
Phêrô Phan Ngọc Hùng HT71
Phêrô Ngô Văn Phúc HT71
Phêrô Trần Việt Phương HT71
Phêrô Lê Hoàng Trọng HT71
Phêrô Võ Đức Thành HT71
Phêrô Nguyễn Văn Thông HT71
Phaolô Trần Công Trường HT71
Phaolô Trần Văn Tâm HT72
Phaolô Lê Thành Đức HT72
Phêrô Hoàng Thanh Cẩm HT72
Phêrô Nguyễn Văn Chính HT72
Phêrô Nguyễn Văn Dũng HT72
Phêrô Nguyễn Đài HT72
Phêrô Nguyễn Mạnh Hùng HT72
Phêrô Trần Văn Quốc HT72
Phêrô Lê Bá Toàn HT72
Phêrô Nguyễn Đình Tha HT72
Phaolô Nguyễn Văn Tính HT72
Phaolô Trương Dũng HT72
Phaolô Lê Kính HT74
Phaolô Nguyễn Thành Nhân HT74
Phaolô Trần Văn Thứ HT74
Phêrô Trần Văn Dũng HT74
Phêrô Trương Văn Lừng HT74
Phêrô Trương Nhuận HT74
Phêrô Nguyễn Ngọc Thanh HT74
Phêrô Dương Quang Thịnh HT74
Phêrô Nguyễn Vũ HT74
Phêrô Trần Ngọc Xanh HT74
   
V. HIỆP THÔNG CẦU NGUYỆN LỄ GIỖ:
01/6/1989 Ông Lê Yên, nhạc phụ anh Lê Quyền
04/6/1963 Ông Phaolô Trương Trung Quốc, nhạc phụ anh Nguyễn Ngọc Hiến HT66
04/6/2015 CCS Huế Giuse Cái Bình HT72
05/6/1999 Chị Anê Nguyễn Thị Linh, phu nhân anh Nguyễn Bá Trị PX61
05/6/2014 Bà Anna Ngô Thị Điển, thân mẫu anh Bùi Quang Trung PX61
05/6/2017 Bà Inê Bùi Thị Quyến, thân mẫu anh Nguyễn Phú HT63
06/6/2007 Ô. JB Nguyễn Kỳ, thân phụ anh Nguyễn Tịnh HT65, nhạc phụ anh Lê Đình Ấn HT62, anh Nguyễn Văn Ái HT67
07/6/2009 Ô. Cố Phaolô Nguyễn Văn Độ, thân phụ Lm Nguyễn Văn Chiến HT66, Lm Nguyễn Văn Chung HT74
07/6/2009 Ô. Phêrô Nguyễn Liệu, thân phụ anh Nguyễn Bá Tuấn HT69
08/6/1988 Đức TGM Philipphê Nguyễn Kim Điền, nguyên TGM Gp Huế
08/6/2011 Bà Matta Trần Thị Ba, thân mẫu anh Nguyễn Cả PX61
08/6/2013 Bà Maria Nguyễn Thị Hường, nhạc mẫu anh Lê Quyền PX61
09/6/2011 Lm Phaolô Nguyễn Thanh Tiếp AN31, Gp Huế
10/6/2017 Bà Agatha Hồ Thị Hạnh, phu nhân NT Đỗ Khắc Giả AN47 [RIP], thân mẫu anh Đỗ Khắc Hiền HT71, nhạc mẫu anh Tống Viết Danh HT65
10/6/2017 Bà Ursula Lê Thị Trọng, thân mẫu anh Tôn Thất Cường HT71
10/6/2017 Bà cố Anna Đinh Thị Nguyện, nhạc mẫu anh Hoàng Trọng Bôn HT69
12/5/2012 Lm Bênêđictô Nguyễn Hưng HT65
12/6/2012 Ô. Antôn Phan Thanh, thân phụ anh Phan Vĩnh Duyệt HT74
12/6/2007 Lm Đôminicô Trương Văn Tập HT68
14/6/2013 NT Gioakim Nicolas Vĩnh Nhiếp AN43
15/6/2009 Ô. Phêrô Trần Xuân Đề, nhạc phụ anh Nguyễn Thế Cường HT69
15/6/2011 NT FX Nguyễn Điểm AN41
15/6/ Bà Anna Dương Thị Tập, thân mẫu anh Hoàng Văn Chính HT69
17/6/2013 Ô. Gioakim Nguyễn Văn Tài, nhạc phụ anh Đoàn Mạnh Hữu HT74
19/6/2009 Bà Anna Trương Thị Kính, thân mẫu anh Nguyễn Văn Bài HT72
19/6/2013 Chị Anna Nguyễn Thị Hòa, phu nhân anh Lê Vinh HT68
20/6/2007 Thân phụ anh Nguyễn Minh Sơn HT71
20/6/2012 Bà Anê Nguyễn Thị Hoàng, chị ruột NT Nguyễn Ngọc Hạp AN43 và Đức Ông Jêrôme Nguyễn Ngọc Hàm PX53
22/6/2017 CCS Huế Phêrô Ngô Thanh Dũng HT69
24/6/ Ô. Gioakim Lê An, thân phụ anh Lê Hưởng HT65
24/6/2008 CCS Gioan Baotixita Lê Gioang HT72, em ruột anh Lê Tiếp HT65
24/6/2003 Ô. Giuse Lê Cầm, thân phụ anh Lê Quyền PX61
24/6/ Bà Matta Nguyễn Thị Nhàn, nhạc mẫu anh Nguyễn Văn Phú HT67
25/6/2016 NT Phaolô Đỗ Bá Cần AN43
26/6/2015 Bà Anê Huỳnh Thị Quyền, thân mẫu anh Hà Thúc Bình HT67, Hà Thúc An HT68 [RIP]
27/6/2007 Ô. cố Giuse Nguyễn Tùng, thân phụ Linh mục Nguyễn Hưng HT65 [RIP]
27/6/2015 CCSHuế Gioan Baotixita Lê Oanh PX51
28/6/2012 Bà Têrêxa Phan Thị Tể, phu nhân NT Lê Trung Tha AN49
29/6/2007 Lm Phêrô Hoàng Kính
29/6/2013 Bà Isave Cái Thị Sang, thân mẫu anh Nguyễn Tịnh HT65, nhạc mẫu anh Lê Đình Ấn HT62 và Nguyễn Văn Ái HT67
30/6/2014 Bà cố Madalêna Hoàng Thị Ái, thân mẫu Lm Phùng Chí HT63
Kính mong bổ túc, hầu chúng ta cùng tạ ơn Chúa và hiệp thông cầu nguyện cho những người thân yêu.

Tm BĐH GĐCCSHuếHN
Antôn Nguyễn Cả PX61

Nguồn tin: Gia đình Cựu Chủng sinh Huế

 Tags: hiệp thông

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Chuyên mục ủng hộ
CHUYÊN MỤC CHIA SẺ
Thương về Sài Gòn
Ủng hộ Nhà Hưu dưỡng Linh mục Giáo phận Huế
Ủng hộ Miền Trung bị bão lụt 2020
Bão lụt Miền Trung 10/2020
Tin vui giữa mùa đại dịch
Đại dịch Covid-19
Nhà thờ Hương Phú, Nam Đông
Nghĩa tình mùa Xuân Kỷ Hợi
Hỗ trợ mái ấm tình thương Lâm Bích
Ủng hộ Hội ngộ lần 3 Denver, Colorado
Lễ Tạ ơn ĐĐK Đức HY Thuận 2017
Ủng hộ Án phong Chân phước đợt 4 năm 2016
Danh sách ủng hộ Caritas TGP Huế
Ủng hộ Causa Card. Văn Thuận
  • Đang truy cập114
  • Hôm nay21,938
  • Tháng hiện tại932,729
  • Tổng lượt truy cập65,324,638
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây