Thư của Đức Thánh Cha về Ủy ban Tòa Thánh chống lạm dụng tính dục

Thứ năm - 05/02/2015 09:40

-

-
ĐTC đã gửi thư đến các HĐGM và các Bề trên dòng tu để giới thiệu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, đồng thời kêu gọi cộng tác với cơ quan này. Trong thư, ĐTC cho biết Ủy ban này mới được thành lập hồi tháng 3 năm 2014, với mục đích ...
Thư của Đức Thánh Cha về Ủy ban Tòa Thánh chống lạm dụng tính dục

 
ĐTC đã gửi thư đến các HĐGM và các Bề trên dòng tu để giới thiệu Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên, đồng thời kêu gọi cộng tác với cơ quan này.
 
Trong thư, ĐTC cho biết Ủy ban này mới được thành lập hồi tháng 3 năm 2014, với mục đích đưa ra những đề nghị và sáng kiến nhắm cải tiến các qui luật và thủ tục bảo vệ tất cả các trẻ thành viên và những người lớn dễ bị tổn thương. Hồi tháng 7-2014, ngài đã gặp một số nạn nhân đã bị các linh mục lạm dụng tính dục và nghe chứng từ của họ. Điều này càng làm cho ngài xác tín cần phải tiếp tục làm tất cả những gì có thể để bài trừ khỏi Giáo Hội nạn lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên và mở ra một con đường hòa giải và chữa lãnh cho những người đã bị lạm dụng.
 
ĐTC cho biết các thành viên của Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thánh niên đã được bổ nhiệm trong thời gian qua và sắp sửa nhóm họp lần đầu tiên tại Roma. Trong dịp này, ngài khẳng định rằng: Ủy ban có thể là một dụng cụ mới mẻ, có giá trị và hữu hiệu để giúp ngài linh hoạt và thăng tiến sự dấn thân của toàn thể Giáo Hội, trên bình diện HĐGM, các giáo phận, dòng tu, để thực thi những hoạt động cần thIết hầu bảo đảm sự bảo vệ các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương, cũng như mang lại câu trả lời theo công lý và lòng từ bi.
 
ĐTC nhấn mạnh rằng: ”Các gia đình phải biết rằng Giáo Hội không từ khước một cố gắng nào để bảo vệ con cái của họ và họ có quyền được tìm đến với Giáo Hội với lòng tín nhiệm hoàn toàn, vì Giáo Hội là một nhà an toàn. Vì thế, không thể dành ưu tiên cho một nhận xét nào khác, thuộc bất kỳ loại nào, chẳng hạn ước muốn tránh gương mù, vì tuyệt đối không có chỗ trong thừa tác vụ của Giáo Hội những kẻ nào lạm dụng trẻ vị thành niên”.
 
ĐTC nhắc nhở các HĐGM hoàn toàn thực thi lá thư của Bộ giáo lý đức tin ngày 3-5-2011, soạn thảo các đường hướng chỉ đạo để đối phó với những vụ giáo sĩ lạm dụng tính dục trẻ vị thành niên. Điều quan trọng là các HĐGM đề ra phương thế để theo định kỳ duyệt lại các qui luật và kiểm chứng việc áp dụng các qui luật ấy”.
 
GM giáo phận và Bề trên cấp cao của các dòng tu có nhiệm vụ kiểm chứng xem trong các giáo xứ và các tổ chức của Giáo Hội có bảo đảm an toàn cho các trẻ vị thành niên và những người lớn dễ bị tổn thương hay không.. Ngoài ra cần đề ra những chương trình trợ giúp mục vụ cho các nạn nhân, để họ có thể được hưởng các dịch vụ tâm lý và tinh thần. Các vị mục tử và các vị trách nhiệm các cộng đoàn dòng tu hãy săn sàng gặp các nạn nhân và thân nhân của họ. Đó là những cơ hội quí giá để lắng nghe và xin lỗi những người đã chịu đau khổ nhiều”.
 
Sau cùng, ĐTC yêu cầu các HĐGM và các Bề trên dòng cộng tác hoàn toàn và lưu tâm với Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên.
 
Ủy ban Tòa Thánh bảo vệ trẻ vị thành niên do ĐHY Sean O'Malley, dòng Capuchino, TGM Boston, làm chủ tịch. Vị Tổng thư ký là Đức Ông Robert Oliver, người Mỹ, nguyên là chưởng tín (promotore di giustizia) của Bộ giáo lý đức tin. Các thành viên Ủy ban được ĐTC bổ nhiệm làm 2 đợt, tổng cộng là 17 người, trong đó có 8 phụ nữ. Trong số các thành viên có hai người, một nam và một nữ, đã là nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng khi còn nhỏ. (SD 5-2-2015)


G. Trần Đức Anh OP
Nguồn: Thư của Đức Thánh Cha về Ủy ban Tòa Thánh chống lạm dụng tính dục

Thư của Đức Thánh Cha Phanxicô
gửi các Chủ tịch các Hội đồng Giám mục
và các Bề trên các Dòng tu và các Hiệp hội Đời sống tông đồ
về Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên
 
Tháng Ba năm ngoái, tôi đã thành lập Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên* –Uỷ ban này được công bố từ tháng Mười Hai 2013– với mục đích đưa ra các đề nghị và sáng kiến nhằm cải thiện các quy định và thủ tục để bảo vệ các trẻ em và người lớn yếu thế. Sau đó tôi đã bổ nhiệm một số người vào Uỷ ban, đó là những người rất có năng lực, nổi tiếng trong lĩnh vực này.
 
Trong cuộc gặp gỡ hồi tháng Bảy với những người đã bị các linh mục lạm dụng tình dục, tôi đã hết sức xúc động với chứng từ về nỗi khổ đau sâu xa và đức tin vững mạnh của họ. Cảm nghiệm này cho tôi thêm xác tín rằng phải làm mọi điều có thể làm để giải thoát Giáo hội khỏi tai họa lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên và mở ra con đường hoà giải và chữa lành cho những người bị lạm dụng.

Vì thế, vào tháng Mười Hai tôi đã bổ nhiệm thêm các thành viên mới vào Uỷ ban, để đại diện cho các Giáo hội địa phương trên toàn thế giới. Trong vài ngày nữa, tất cả các thành viên của Uỷ ban sẽ gặp nhau ở Roma trong khoá họp đầu tiên.
 
Trong bối cảnh này, tôi tin rằng Uỷ ban sẽ là một phương thế mới mẻ, quan trọng và hữu hiệu giúp cho tôi khích lệ và thúc đẩy Giáo hội dấn thân ở mọi cấp độ –các Hội đồng Giám mục, các giáo phận, Dòng tu và Hiệp hội đời sống tông đồ, và những cơ quan khác nữa– thực hiện bất kỳ bước tiến nào cần thiết để bảo đảm cho việc bảo vệ trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế, và để đáp lại nhu cầu của họ với sự công bằng và lòng thương xót.
 
Các gia đình cần biết rằng Giáo hội đang làm hết sức để bảo vệ con cái họ. Họ cũng cần biết rằng họ có toàn quyền chạy đến với Giáo hội với lòng tin tưởng hoàn toàn, vì đó là một ngôi nhà an toàn và chắc chắn. Vì thế, không được dành ưu tiên cho bất kỳ mối quan tâm nào khác, bất kể bản chất mối quan tâm đó là gì, chẳng hạn như muốn tránh gương xấu, vì tuyệt đối không có chỗ trong sứ vụ của Giáo hội cho những ai lạm dụng trẻ vị thành niên.
 
Cũng phải hết sức cố gắng để bảo đảm rằng các quy định của Thư Luân lưu ngày 03-05-2011 của Bộ Giáo lý đức tin được thực hiện đầy đủ. Tài liệu này được ban hành để trợ giúp các Hội đồng Giám mục trong việc soạn thảo bản hướng dẫn xử lý các trường hợp giáo sĩ lạm dụng tình dục trẻ vị thành niên. Cũng vậy, điều quan trọng là Hội đồng Giám mục phải lập ra một phương tiện thiết thực để kiểm tra định kỳ các quy định ấy và xác minh rằng các quy định ấy đang được tuân thủ.
 
Trách nhiệm của các giám mục giáo phận và các bề trên thượng cấp là phải chắc chắn rằng trẻ vị thành niên và người lớn yếu thế được bảo đảm an toàn tại các giáo xứ và các tổ chức khác của Giáo hội. Để nói lên nhiệm vụ của Giáo hội là bày tỏ lòng thương xót của Chúa Giêsu với những người bị lạm dụng và với gia đình của họ, nhiều giáo phận, Dòng tu và Hiệp hội đời sống tông đồ được khuyến khích xây dựng các chương trình chăm sóc mục vụ, bao gồm việc cung cấp những trợ giúp tâm lý và chăm sóc tinh thần. Các vị mục tử và những người phụ trách các cộng đoàn tu trì phải sẵn sàng gặp gỡ các nạn nhân và những người thân của họ; các cuộc gặp gỡ ấy là những cơ hội quý báu để lắng nghe những người đã gánh chịu quá nhiều đau khổ và để cầu xin họ tha thứ.
 
Vì tất cả những lý do ấy, tôi xin anh em hợp tác hoàn toàn và chặt chẽ với Uỷ ban Bảo vệ Trẻ vị thành niên. Tôi đã uỷ thác cho Uỷ ban lo trợ giúp anh em và Hội đồng Giám mục của anh em qua việc trao đổi các thực hành tốt nhất và các chương trình giáo dục, đào tạo, khai triển các ứng phó thích đáng đối với việc lạm dụng tình dục.
 
Nguyện xin Chúa Giêsu làm cho mỗi người chúng ta, là các thừa tác viên của Giáo hội, thấm nhuần cùng một tình yêu thương đối với những con người bé nhỏ – đó là tình yêu nói lên sự hiện diện của Chúa Giêsu giữa chúng ta, và do đó buộc chúng ta phải có trách nhiệm đặc biệt đối với hạnh phúc của các trẻ em và người lớn yếu thế.
 
Nguyện xin Mẹ Maria rất thánh, Người Mẹ dịu dàng và hay thương xót, giúp chúng ta quảng đại và nhiệt tình chu toàn bổn phận để khiêm tốn nhìn nhận và sửa chữa những bất công trong quá khứ và luôn trung thành bảo vệ những người ở gần trái tim của Chúa Giêsu nhất”.
 
Vatican, 2 tháng Hai 2015
Lễ Đức Mẹ Dâng Chúa Giêsu trong Đền Thánh
 
PHANXICÔ

 
(*) Uỷ ban Toà Thánh Bảo vệ Trẻ vị thành niên gồm 17 thành viên – trong đó có 8 phụ nữ–, do Đức hồng y Sean Patrick O’Malley, dòng Phanxicô Capuchino, Tổng giám mục Boston, làm chủ tịch và Đức ông Robert W. Oliver làm thư ký.
 
Trong số các thành viên có hai người, một nam và một nữ, từng là nạn nhân bị giáo sĩ lạm dụng tình dục khi còn nhỏ.
(Chú thích của người dịch)
 
-------------------------------------------------------------
[Đức Thành dịch từ bản tiếng Anh của vatican.va]
Nguồn: http://www.hdgmvietnam.org/thu-cua-duc-thanh-cha-phanxico-gui-cac-chu-tich-cac-hoi-dong-giam-muc-ve-uy-ban-toa-thanh-bao-ve-tre-vi-thanh-nien/6724.114.3.aspx

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

  • Đang truy cập133
  • Máy chủ tìm kiếm6
  • Khách viếng thăm127
  • Hôm nay23,729
  • Tháng hiện tại1,085,268
  • Tổng lượt truy cập25,891,599
Hãy đăng nhập thành viên để trải nghiệm đầy đủ các tiện ích trên site
Mã bảo mật
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây