ĐẠI HỘI CỰU CHỦNG SINH HUẾ HẢI NGOẠI
Ngày thứ I (18-9-2010) tại Trung Tâm Công Giáo Orange County, California.
ngay1-daihoi-001
ngay1-daihoi-002
ngay1-daihoi-003
ngay1-daihoi-004
ngay1-daihoi-005
ngay1-daihoi-006
ngay1-daihoi-007
ngay1-daihoi-008
ngay1-daihoi-009
ngay1-daihoi-010
ngay1-daihoi-011
ngay1-daihoi-012
ngay1-daihoi-013
ngay1-daihoi-014
ngay1-daihoi-015
ngay1-daihoi-016
ngay1-daihoi-017
ngay1-daihoi-018
ngay1-daihoi-019
ngay1-daihoi-020
ngay1-daihoi-021
ngay1-daihoi-022
ngay1-daihoi-023
ngay1-daihoi-024
ngay1-daihoi-025
ngay1-daihoi-026
ngay1-daihoi-027
ngay1-daihoi-028
ngay1-daihoi-029
ngay1-daihoi-030
Previous Page1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 Next Page
Start slideshow
Generated by Cựu Chủng Sinh Huế
loading